SOB

Agencja Unie-Pool Personeel B.V. Wychodzi z założenia, że polityka społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB) jest niezbędna w naszej organizacji. Uwaga skupia się na ludziach – zarówno w organizacji, jak i poza nią.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Tworzenie miejsc pracy, oferowanie certyfikowanych lokalizacji mieszkalnych i odpowiedniego transportu. Wspieranie klubów sportowych i zapewnienie dobrych warunków pracy. Punktem wyjścia dla polityki CSR jest fakt, że musi ona nie tylko pozytywnie wpływać na społeczeństwo i środowisko oraz brać za to odpowiedzialność, ale ostatecznie musi być również korzystna dla samej firmy.

Oto kilka konkretnych przykładów mających zastosowanie w naszej organizacji:

  • Zrównoważone rozwiązania energetyczne: panele słoneczne, stacje ładowania, jazda hybrydowa

  • Środki zapewniające energooszczędność: nasze domy są wyposażone w zarządzanie systemem centralnego ogrzewania

  • Redukcja i recykling odpadów: odpady są segregowane

  • Zdrowie – Społeczeństwo – Środowisko: Unie-Pool sponsoruje różne kluby piłkarskie, aby nieustannie mogły ułatwiać uprawianie sportu swoim członkom

  • Zrównoważony transport: jeśli chodzi o dojazd do pracy i powrót do domu, pracownicy dojeżdżają wspólnie busami

  • Wewnętrzna polityka pracownicza promująca zdrowie: wszystkie miejsca pracy są zaprojektowane w sposób ergonomiczny